پولوشرت تخته جمشید پرسپولیس1400

260,000 تومان

فقط سایز اسمال و مدیوم مونده و با تخفیف ویژه این محصولات به فروش می ره

اسمال مناسب وزن بین 50 تا 60

مدیوم مناسب وزن 60 تا 70